Het woord ‘natuurlijk’ op het etiket geeft zekerheid

Het woord ‘natuurlijk’ op het etiket geeft zekerheid

Welke opvatting overheerst bij het publiek over het gebruik van natuurlijke vitaminen? 

‘Supplementen hebben de naam een middel te zijn tegen de invloed van medicijnfabrikanten, ongeveer zoals hartstochtelijke Apple-gebruikers hun computer beschouwen als een bescherming tegen het kwaadaardige rijk van Microsoft’, schreef Dan Hurley in zijn boek over de supplementenindustrie, Natural Causes. ‘Supplementen zijn een antiremedie en vertegenwoordigen alles wat medicijnen niet zijn. Medicijnen zijn kunstmatig, dus supplementen zijn natuurlijk.’ 

Hurley liet na erop te wijzen hoe misleidend deze visie blijkt te zijn, gegeven het feit dat praktisch alle vitaminen en supplementen synthetisch zijn, dus niet natuurlijk, en dat ze gemaakt worden door precies dezelfde farmaceutische en chemische bedrijven die 

 achter het geloof in ‘beter leven dankzij chemie’ zitten. 

Waarschijnlijk is het zo dat mensen die op hun gezondheid letten, willen geloven dat supplementen niet het stigma van een farmaceutisch medicijn hebben. Voor de meesten van ons staat ‘natuurlijk’ gelijk aan ‘goed voor de gezondheid’. Wij willen graag geloven dat het woord ‘natuurlijk’ op een etiket werkelijk iets betekent dat verifieerbaar en betrouwbaar is. 

In een ideale wereld zou het woord ‘natuurlijk’ precies dat betekenen: onverdund en rechtstreeks uit de natuur. De werkelijkheid is echter anders. In een onderzoek uit 2002 heeft de National Consumers League erop gewezen dat ‘producten die volgens het etiket “natuurlijk” zijn, wettelijk niet louter uit natuurlijke ingrediënten hoeven te bestaan’. 

Er bestaat geen wereldwijde, officiële en van regeringswege gecontroleerde definitie van de term ‘natuurlijk’ waar fabrikanten zich aan moeten houden. In de Verenigde Staten stelt de Food and Drug Administration dat natuurlijke ingrediënten ‘rechtstreeks afkomstig zijn van planten of dierlijke producten en niet kunstmatig geproduceerd worden’. In deze definitie zit een hiaat dat chemici de mogelijkheid geeft stoffen aan natuurlijke ingrediënten toe te voegen en het resultaat te verkopen als een volledig natuurlijke 

 product. 

Het is een loffelijk streven om een realistische, wettelijke definitie van ‘natuurlijk’ in te voeren, maar een bijkomend probleem is dat de normen voor vitaminen die de FDA aanlegt niet gebaseerd zijn op de natuur. Deze normen, die beter bekend zijn als de Recommended Daily Allowance (RDA) en inmiddels gewijzigd zijn in Daily Value (DV) en Recommended Daily Intakes (RDI), houden verband met de hoeveelheid vitaminen die wij naar schatting dagelijks nodig hebben om gezond te blijven. De aanbevolen hoeveelheden gaan uit van de veronderstelde voedingswaarde van synthetische supplementen. 

De RDA, de DV en andere normen die algemeen aanvaard zijn en door de meeste instanties gehanteerd worden, zijn oorspronkelijk vastgesteld op basis van tests met synthetische voedingsstoffen bij dieren, dus met supplementen die niet volledig 

 verteerbaar zijn en een ernstig gebrek aan voedingswaarde vertonen. 

Voor sommige consumenten is het woord ‘natuurlijk’ synoniem met ‘organisch’ of ‘biologisch’. Laat je echter niets wijsmaken. ‘Dit is een van de leugens waarmee het publiek om de tuin wordt geleid’, zegt Ronnie Cummins, directeur van de Organic Consumers Association in Minnesota. ‘Vitaminefabrikanten willen niet alleen dat het publiek onwetend blijft van het feit dat hun vitaminen niet biologisch zijn, maar ook dat ze de meeste ervan vermengen met synthetische vitaminen en mineralen.’ 

Zelfs als een fabrikant van synthetische supplementen geheel of gedeeltelijk natuurlijke, van planten afkomstige ingrediënten gebruikt, zijn dit doorgaans niet-biologische plantaardige bronnen die zijn blootgesteld aan allerlei giftige chemicaliën, zoals herbiciden en pesticiden. Er is met betrekking tot de etikettering van vitaminen sprake van nog vele andere misleidende praktijken waarvan je je bewust dient te zijn als je jezelf en je dierbaren wilt beschermen. 

Op sommige etiketten staat de uitdrukking time released vermeld, wat betekent dat de vitaminen op zo’n manier voor je lichaam vrijkomen dat een maximale opname gewaarborgd is. Geen enkele regelgeving of instantie eist echter van supplementfabrikanten dat ze aantonen dat hun producten werkelijk time released zijn, als ze dat beweren. Het resultaat is dat veel vitaminen niet volledig oplossen als ze door je spijsverteringskanaal gaan en grotendeels intact in het riool terechtkomen. 

De aanbevolen hoeveelheden die op het etiket vermeld staan kunnen eveneens misleidend zijn. De feitelijk benodigde hoeveelheid kan anders zijn en dikwijls eerder hoger dan lager liggen, in verband met het uiteenvallen van het supplement en de achteruitgang van de werking ervan. Het gebruik van een hogere dosering, met de bedoeling de houdbaarheid te verlengen, wordt ‘overschot inbouwen’ genoemd. Ondeugdelijke opslag met blootstelling aan warmte, licht, lucht of vocht versnelt het uiteenvallen van alle vitaminen en supplementen. Als je supplementen gebruikt en met name als je verrijkt voedsel eet, houd dan in gedachten dat deze combinatie je lichaam mogelijk belast met toxische niveaus van synthetische stoffen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *